เมจิกบอลลูน มีจุดน่าสนใจก็คือ การบินด้วยบอลลูนที่ให้ท่านเข้าถึงได้ไม่ยาก โดยสถานที่ตั้งของบอลลูนอยู่ไม่ไกลจากตัวมาก โดยอยู่ห่างจากโรงแรมฮิลตันที่อยู่บนเนินเขาไปทางทางทิศตะวันตก เพียง 4 กิโลเมตร ขณะบอลลูนลอยตัวขึ้นสูงเหนือตัวเมืองหัวหิน คุณจะสามารถมองเห็นเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทั้งภาพป่าไม้ที่ปกคลุมภูเขาและภาพของชายฝั่งทะเล

Magic Balloon.CO.Ltd, Hua Hin
โทรศัพท์: +66–(0)9-88-643424, 032-8271-99
Email: info@magicballoon.net
ที่อยู่ของเรา: 462 หมู่ 7 ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอ หัวหิน
 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ประเทศไทย
พิกัดจีพีเอสของเรา: 12°34’52.61″N  99°55’40.14″E


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น